Avís Legal - Forn I Pastisseria Quixal

Vaya al Contenido
Amb l'aplicació de la Llei de Protecció de Dades (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre) i de la Societat dels Serveis de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE) de 12 d'octubre de 2002, FORN I PASTISSERIA QUIXAL, S.L. - informa:

"A FORN I PASTISSERIA QUIXAL, S.L. tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que puguin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a FORN I PASTISSERIA QUIXAL, S.L. estem tractant les seves dades personals, pel que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant FORN I PASTISSERIA QUIXAL, S.L., Nord, 28 o a l'adreça de correu electrònic info@fornquixal.cat, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid. Entenem dona la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els contractats com a client. "

Serveis

Tots els serveis sol·licitats a FORN I PASTISSERIA QUIXAL, S.L. estan subjectes al consentiment per part del client.

Clients

Tota la informació i les imatges d'aquesta web, son publicades amb el consentiment del propietari i només com publicitat de la seva activitat amb el seu propi benefici. Tenint la possibilitat de modificar o demanar la baixa de totes les seves dades quant vulguin, sol·licitant la mateixa per correu electrònic a info@fornquixal.cat.

Publicitat

La publicitat continguda a la nostra web pertany a empresses especialitzades per a tal fi i per tant, son totalment responsables de la mateixa.

Propietat
L'empresa FORN I PASTISSERIA QUIXAL, S.L. amb nº de CIF B08900219, és la propietària dels dominis fornquixal.cat, i el seu domicili és al carrer Nord, 28 de Sant Boi de Llobregat, Barcelona.
Created by recreasocialmedia
Regreso al contenido